ستاد انتخاباتی قاضی‌زاده هاشمی شایعه‌ی استعفایش را تکذیب کرد@Sorenae


Spread the love
ستاد انتخاباتی قاضی‌زاده هاشمی شایعه‌ی استعفایش را تکذیب کرد

@Sorenae


sorenae