🔺لرها نان نامردی نمی‌خورن🔹اگر زاگرس یک‌دست شود، محسن…


Spread the love
🔺لرها نان نامردی نمی‌خورن

🔹اگر زاگرس یک‌دست شود، محسن رضایی رییس‌جمهور می‌شود.
🔸۲۸ خرداد، مردانه رأی خواهیم داد.


AparatTv