سرماخوردگی احتمالا می‌تواند شدت ابتلا به ویروس کرونا…


Spread the love
سرماخوردگی احتمالا می‌تواند شدت ابتلا به ویروس کرونا را کاهش دهد

تحقیقی تازه نشان می‌دهد که ابتلا به سرماخوردگی چگونه می‌تواند با تحریک و فعال‌سازی سیستم ایمنی موجب ایستادگی بدن در برابر ویروس کرونا شود و سرعت عفونت و تکثیر SARS-CoV-2 را کاهش دهد.

Join → @Aparat_Tv 📺

سرماخوردگی احتمالا می‌تواند شدت ابتلا به ویروس کرونا را کاهش دهدتحقیقی تازه نشان می‌دهد که ابتلا به سرماخوردگی چگونه می‌تواند با تحریک و فعال‌سازی سیستم ایمنی موجب ایستادگی بدن در برابر ویروس کرونا شو


AparatTv