🗳#نظرسنجی ✍در انتخابـات ششمین دوره شورای اسلامی شهر…


Spread the love
🗳#نظرسنجی

در انتخابـات ششمین دوره شورای اسلامی شهر خوی، به کدامیک از نامزدها رأی خواهید داد؟

⚠️لازم به ذکر است با هر اکانت، فقط امکان رأی دهی به یک نامزد میسر است، لذا با دومین انتخاب، رأی قبلی پس گرفته می‌شود.

#انتخابات_۱۴۰۰ 👇👇👇👇👇👇
🆔 https://t.me/entekhabate_khoy

🗳#نظرسنجی ✍در انتخابـات ششمین دوره شورای اسلامی شهر خوی، به کدامیک از نامزدها رأی خواهید داد؟⚠️لازم به ذکر است با هر اکانت، فقط امکان رأی دهی به یک نامزد میسر است، لذا با دومین انتخاب، رأی قبلی پس گرف


Roshangari