🔺آسمانی صاف و آفتابی در اغلب نقاط کشور…


Spread the love
🔺آسمانی صاف و آفتابی در اغلب نقاط کشور

☀️آسمانی صاف و آفتابی در اغلب نقاط کشور خواهیم داشت.

💨در شرق و جنوب شرق کشور و استان‌های خوزستان، بوشهر و ایلام، وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

💨در مناطقی از استان‌های البرز، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، رگبار پراکنده و گاهی رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

🌬در سواحل شمالی کشور و اردبیل کاهش دما و وزش باد خواهیم داشت.

☀️آسمان تهران صاف و گاهی با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

@iranfnews

🔺آسمانی صاف و آفتابی در اغلب نقاط کشور ☀️آسمانی صاف و آفتابی در اغلب نقاط کشور خواهیم داشت.💨در شرق و جنوب شرق کشور و استان‌های خوزستان، بوشهر و ایلام، وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.💨در


iranfnews

شرایط تبلیغات:point_down: @iranfnewsads ادمین تبلیغات:point_down: :id: @Amir_hoseein1 ______________________ :eight_spoked_asterisk:این کانال هیچ ادمین تبلیغ دیگری جز( @Amir_hoseein1 ) ندارد.