🔺 فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون🔹«زاپاس» ساعت ۱۰ از…


Spread the love
🔺 فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون

🔹«زاپاس» ساعت ۱۰ از شبکه سه
🔹«میلیونر زاغه نشین» ساعت ۱۱ از شبکه نمایش
🔹«به قید قرعه» ساعت ۱۳ از شبکه نمایش
🔹«روز پدر» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج
🔹«پرنده طلایی» ساعت ۱۴ از شبکـه کودک
🔹«فروشگاه مگوریوم» ساعت ۱۵ از شبکه نمایش
🔹«در قامت یک مرد» ساعت ۱۷ از شبکه نمایش
🔹«پی ۲۲» ساعت ۱۸ از شبکه امید
🔹«کار آموز» ساعت ۱۹ از شبکه نمایش
🔹«شیر سنگی» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
🔹«آینه بغل» ساعت ۲۱ از شبکه نمایش
🔹«شجاع دل» ساعت ۲۳ از شبکه نمایش
🔹«دانگل» ساعت ۲۴ از شبکه شما

@iranfnews

🔺 فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون🔹«زاپاس» ساعت ۱۰ از شبکه سه🔹«میلیونر زاغه نشین» ساعت ۱۱ از شبکه نمایش🔹«به قید قرعه» ساعت ۱۳ از شبکه نمایش🔹«روز پدر» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج🔹«پرنده طلایی» ساعت ۱۴ از شبک


iranfnews

شرایط تبلیغات:point_down: @iranfnewsads ادمین تبلیغات:point_down: :id: @Amir_hoseein1 ______________________ :eight_spoked_asterisk:این کانال هیچ ادمین تبلیغ دیگری جز( @Amir_hoseein1 ) ندارد.