🔹در حاشیه بازدید وزیر صمت از خبرگزاری فارس:🔹دعوت…


Spread the love
🔹در حاشیه بازدید وزیر صمت از خبرگزاری فارس:

🔹دعوت وزیر صمت از مردم برای شرکت در انتخابات/حضور مردم در انتخابات ضامن امنیت ملی و اقتدار دولت آینده

🖥 yun.ir/92x8hc

➡️ @tolidtejaarat

🔹در حاشیه بازدید وزیر صمت از خبرگزاری فارس:🔹دعوت وزیر صمت از مردم برای شرکت در انتخابات/حضور مردم در انتخابات ضامن امنیت ملی و اقتدار دولت آینده🖥 yun.ir/92x8hc➡️ @tolidtejaarat


iranfnews

شرایط تبلیغات:point_down: @iranfnewsads ادمین تبلیغات:point_down: :id: @Amir_hoseein1 ______________________ :eight_spoked_asterisk:این کانال هیچ ادمین تبلیغ دیگری جز( @Amir_hoseein1 ) ندارد.