📸شاخص کیفیت هوای تهران، هم اکنون ؛🔹قابل قبول🔹در…


Spread the love
📸شاخص کیفیت هوای تهران، هم اکنون ؛

🔹قابل قبول
🔹در 24 ساعت گذشته به دلیل افزایش آلاینده اوزون هوای تهران در حالت ناسالم قرار گرفته بود.

@iranfnews

📸شاخص کیفیت هوای تهران، هم اکنون ؛🔹قابل قبول🔹در 24 ساعت گذشته به دلیل افزایش آلاینده اوزون هوای تهران در حالت ناسالم قرار گرفته بود.@iranfnews


iranfnews

شرایط تبلیغات:point_down: @iranfnewsads ادمین تبلیغات:point_down: :id: @Amir_hoseein1 ______________________ :eight_spoked_asterisk:این کانال هیچ ادمین تبلیغ دیگری جز( @Amir_hoseein1 ) ندارد.