باسلام خدمت آقای بنیادی عزیزگلایه مردم از مسئولین…


باسلام خدمت آقای بنیادی عزیز
گلایه مردم از مسئولین شهرستان خوی در خصوص قطعی برق که چرا عدالت رعایت نمیشه و در شهر فاصله طبقاتی ایجاد می‌کنند….
در مناطق فقر نشین و متوسط به پایین که از صدخانواده یکی شاید کولر داشته باشه و مصرف آنچنانی ندارند ولی در مناطق مرفح نشین شهر مرکزشهر قطعی برق نداریم.درحالی که اطراف و حومه شهر مصرف آنچنانی ندارند محله یدللر از قبل غروب قطعی داره ولی ….
خواهشا برسد به دست مسئولین

Roshangari