‏آخه یعنی چی «منو همینجور که هستم باید…


‏آخه یعنی چی «منو همینجور که هستم باید بخواد»؟!
مگه جُز اخلاق خوب، چه منفعتی میتونید واسه دیگران داشته باشید که اینم ازشون دریغ میکنید؟!
فکر کردین ملت، عمر و زندگیشونو از سر راه آوردن که بمونن پای اخلاق گندِ شما؟!

Join → @Aparat_Tv 📺


AparatTv