⚫ معصومیان، گوینده و مجری رادیو به علت…


معصومیان، گوینده و مجری رادیو به علت کرونا درگذشت

فرزانه معصومیان با ۲۵ سال سابقه در حوزه گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون ساعاتی قبل به دلیل ابتلاء به ویروس کرونا درگذشت

Join → @Aparat_Tv 📺

⚫ معصومیان، گوینده و مجری رادیو به علت کرونا درگذشتفرزانه معصومیان با ۲۵ سال سابقه در حوزه گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون ساعاتی قبل به دلیل ابتلاء به ویروس کرونا درگذشتJoin → @Aparat_Tv 📺


AparatTv