‏بعضی از حرف‌ها و کلمات، پتانسیل ضربه‌ مغزی‌کردن…


‏بعضی از حرف‌ها و کلمات، پتانسیل ضربه‌ مغزی‌کردن رو دارن

Join → @Aparat_Tv 📺


AparatTv