تا حالا جنگا بازی کردین؟یه جایی از بازی…


تا حالا جنگا بازی کردین؟یه جایی از بازی میرسه که میدونی هر حرکتی کنی و به هر چی دست بزنی همه‌چی میریزه و باختی و چون نوبتته راهی نداری جز بازی و تماشای خراب شدن همه چی.گاهی تو زندگی هم همونجاییم،اونجایی که وایسادی و میدونی هرکاری بکنی،هر تصمیمی بگیری همه چی خراب میشه و باختی.

Join → @Aparat_Tv 📺

تا حالا جنگا بازی کردین؟یه جایی از بازی میرسه که میدونی هر حرکتی کنی و به هر چی دست بزنی همه‌چی میریزه و باختی و چون نوبتته راهی نداری جز بازی و تماشای خراب شدن همه چی.گاهی تو زندگی هم همونجاییم،اونجا


AparatTv