🔰 دولت مردمی را محقق کنید🔹 تاکید رهبر…


🔰 دولت مردمی را محقق کنید

🔹 تاکید رهبر انقلاب بر حرکت شتابان مدیریت کشور به سمت جایگاه شایسته‌اش در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری سیزدهم

📡 #ناب_جهادی

@nabjahadiii
@nabjahadiii

🔰 دولت مردمی را محقق کنید🔹 تاکید رهبر انقلاب بر حرکت شتابان مدیریت کشور به سمت جایگاه شایسته‌اش در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری سیزدهم📡 #ناب_جهادی @nabjahadiii@nabjahadiii


nabjahadiii