شرط تردد زائران عتبات در اربعین امسالمعاون عمرانی…


شرط تردد زائران عتبات در اربعین امسال

معاون عمرانی استاندار ایلام:
🔹 اربعین امسال زائران به صورت کاروانی و از مبدا ساماندهی می‌شوند و شرط تردد زوار زدن هر دو دوز واکسن است

📡 #ناب_جهادی

@nabjahadiii
@nabjahadiii


nabjahadiii