Untitled


Spread the love
ضرورت همکاری مراکز علمی با نیروهای مسلح در حوزه‌های پژوهشی

🔻 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر لزوم همکاری مراکز علمی با نیروهای مسلح در حوزه‌های پژوهشی، گفت: نیروهای مسلح نیازمند حرکت بر لبه فناوری‌های روز جهانی هستند و باید از دانش روز بهره‌مند باشند؛ از این‌رو نیازهای خود را باید از طریق مجموعه‌های علمی و دانشگاهی کشور مرتفع کنند./جام جم

@irZagrosNews

ضرورت همکاری مراکز علمی با نیروهای مسلح در حوزه‌های پژوهشی 🔻 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر لزوم همکاری مراکز علمی با نیروهای مسلح در حوزه‌های پژوهشی، گفت: نیروهای مسلح نیازمند حرکت بر لبه فناو


irZagrosNews